Interactive Course

ภาษา R เบื้องต้น

 • 4 hours
 • 0 Videos
 • 62 Exercises
 • 1,822 Participants
 • 6,200 XP

Loved by learners at thousands of top companies:

ikea-grey.svg
ebay-grey.svg
rei-grey.svg
forrester-grey.svg
intel-grey.svg
uber-grey.svg

Course Description

ด้วยจำนวนผู้ใช้งานกว่าสองล้านคนทั่วโลก ทำให้ R กลายเป็นภาษาสำหรับงานสถิติและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data science) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดอย่างรวดเร็ว ในทุกๆปีจำนวนผู้ใช้งานภาษา R เพิ่มขึ้นกว่า 40% และองค์กรจำนวนมากก็เริ่มนำมาใช้กันแพร่หลายมากขึ้น

ในบทเรียนภาษา R เบื้องต้นนี้ คุณจะได้ฝึกฝนการใช้งานภาษา R ขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงการใช้งาน factors, lists และ data frames อีกด้วย ความรู้ที่ได้จากบทเรียนนี้จะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวเอง

บทเรียนนี้แปลมาจากคอร์ส Introduction to R โดย DataCamp

 1. 1

  แนะนำการใช้งานเบื้องต้น

  ในบทเรียนนี้คุณจะได้เริ่มต้นใช้งานภาษา R คุณจะได้เรียนรู้การใช้งาน console เป็นเครื่องคิดเลข และการใส่ค่าให้กับตัวแปร นอกจากนี้คุณจะได้รู้จักกับชนิดของข้อมูลพื้นฐานในภาษา R เรามาเริ่มเรียนกันเถอะ!

 2. 3

  Matrices

  ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ matrix (คำนามพหูพจน์คือ matrices) ใน R และเมื่อคุณได้ทำแบบฝึกหัดในบทนี้จนครบแล้ว คุณจะได้รู้จักวิธีการสร้าง matrix และสามารถนำมันไปใช้ในการคำนวณได้ เราจะให้คุณฝึกใช้ matrix โดยการวิเคราะห์ตัวเลขรายได้ของภาพยนตร์เรื่อง Star Wars! ขอพลังจงสถิตอยู่กับท่าน!

 3. 5

  Data frames

  ชุดข้อมูลส่วนใหญ่ที่คุณใช้งานบน R จะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบของ data frame เมื่อจบบทนี้ คุณจะสามารถสร้าง data frame, เลือกข้อมูลบางส่วนจาก data frame และจัดเรียงข้อมูลตามตัวแปรบางตัวใน data frame ได้

 4. 2

  Vectors

  ในบทนี้ เราจะพาคุณไปยัง Las Vegas เพื่อเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ผลกำไร / ขาดทุนจากการพนันโดยใช้ R! เมื่อจบบทนี้แล้ว คุณจะสามารถสร้าง vector, ตั้งชื่อให้มัน, เลือกข้อมูลจาก vector, และทำการเปรียบเทียบค่าของ vector ได้

 5. 4

  Factors

  บ่อยครั้งที่ข้อมูลของเราเป็นข้อมูลที่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม (categorical data) เช่น เพศ (ชายหรือหญิง) ในภาษา R ข้อมูลประเภทนี้จะถูกเก็บในรูปแบบที่เรียกว่า factor และในบทนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งาน factor!

 6. 6

  Lists

  List แตกต่างจาก vector ตรงที่มันสามารถเก็บข้อมูลหลากหลายประเภทไว้ด้วยกันได้ เนื้อหาในบทนี้จะสอนให้คุณรู้จักการสร้าง ตั้งชื่อ และเลือกข้อมูลจาก list!

 1. 1

  แนะนำการใช้งานเบื้องต้น

  ในบทเรียนนี้คุณจะได้เริ่มต้นใช้งานภาษา R คุณจะได้เรียนรู้การใช้งาน console เป็นเครื่องคิดเลข และการใส่ค่าให้กับตัวแปร นอกจากนี้คุณจะได้รู้จักกับชนิดของข้อมูลพื้นฐานในภาษา R เรามาเริ่มเรียนกันเถอะ!

 2. 2

  Vectors

  ในบทนี้ เราจะพาคุณไปยัง Las Vegas เพื่อเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ผลกำไร / ขาดทุนจากการพนันโดยใช้ R! เมื่อจบบทนี้แล้ว คุณจะสามารถสร้าง vector, ตั้งชื่อให้มัน, เลือกข้อมูลจาก vector, และทำการเปรียบเทียบค่าของ vector ได้

 3. 3

  Matrices

  ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ matrix (คำนามพหูพจน์คือ matrices) ใน R และเมื่อคุณได้ทำแบบฝึกหัดในบทนี้จนครบแล้ว คุณจะได้รู้จักวิธีการสร้าง matrix และสามารถนำมันไปใช้ในการคำนวณได้ เราจะให้คุณฝึกใช้ matrix โดยการวิเคราะห์ตัวเลขรายได้ของภาพยนตร์เรื่อง Star Wars! ขอพลังจงสถิตอยู่กับท่าน!

 4. 4

  Factors

  บ่อยครั้งที่ข้อมูลของเราเป็นข้อมูลที่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม (categorical data) เช่น เพศ (ชายหรือหญิง) ในภาษา R ข้อมูลประเภทนี้จะถูกเก็บในรูปแบบที่เรียกว่า factor และในบทนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งาน factor!

 5. 5

  Data frames

  ชุดข้อมูลส่วนใหญ่ที่คุณใช้งานบน R จะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบของ data frame เมื่อจบบทนี้ คุณจะสามารถสร้าง data frame, เลือกข้อมูลบางส่วนจาก data frame และจัดเรียงข้อมูลตามตัวแปรบางตัวใน data frame ได้

 6. 6

  Lists

  List แตกต่างจาก vector ตรงที่มันสามารถเก็บข้อมูลหลากหลายประเภทไว้ด้วยกันได้ เนื้อหาในบทนี้จะสอนให้คุณรู้จักการสร้าง ตั้งชื่อ และเลือกข้อมูลจาก list!

What do other learners have to say?

Devon

“I've used other sites, but DataCamp's been the one that I've stuck with.”

Devon Edwards Joseph

Lloyd's Banking Group

Louis

“DataCamp is the top resource I recommend for learning data science.”

Louis Maiden

Harvard Business School

Ronbowers

“DataCamp is by far my favorite website to learn from.”

Ronald Bowers

Decision Science Analytics @ USAA

"Ta" Virot Chiraphadhanakul
"Ta" Virot Chiraphadhanakul

Instructor

Ta is a co-founder of Skooldio, where he teaches Data Science. He is also a lecturer at Chulalongkorn Business School. Previously, he was a data scientist in Core Data Science and News Feed teams at Facebook.

Ta holds a PhD in Operations Research from MIT and a Bachelor's degree in Computer Engineering (First-Class Honors, Gold Medal) from Chulalongkorn University.

"Pete" Kittipon Sarnvanichpitak
"Pete" Kittipon Sarnvanichpitak

Instructor

Pete graduated from Chulalongkorn University with a Bachelor's Degree in Statistics (First-Class Honors, Gold Medal) and is now working as an actuarial specialist at AIA Thailand. Previously, he worked at Agoda as a junior data scientist.

Icon Icon Icon professional info