Free course

Hướng dẫn cơ bản về R

Start Free Course
62 Exercises3,030 Learners
6200 XP

Create Your Free Account

GoogleLinkedInFacebook
or
By continuing you accept the Terms of Use and Privacy Policy. You also accept that you are aware that your data will be stored outside of the EU and that you are above the age of 16.

Loved by learners at thousands of companies


Course Description

Trong loạt bài giảng này, bạn sẽ học được cách làm chủ những kiến thức cơ bản của ngôn ngữ lập trình thông kê R, bao gồm factors, list và data frame. Những kiến thức này sẽ giúp bạn bắt đầu công việc của một nhà phân tích dữ liệu. Với hơn 2 triệu người sử dụng R trên toàn thế giới, R đang nhanh chóng trở thành ngôn ngữ lập trình số một trong giới thống kê và khoa học số liệu. Hàng năm, số lượng người dùng R tăng hơn 40% và ngày càng có nhiều cơ quan và tổ chức sử dụng R trong hoạt động phân tích thường nhật. Hãy bắt đầu khám phá sức mạnh và học cách sử dụng R ngay từ ngày hôm nay.

 1. 1

  Giới thiệu căn bản về R

  Trong chương này, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về R. Bạn sẽ được học cách sử dụng màn hình tương tác (console) để tính toán và gán biến. Thêm vào đó, bạn sẽ làm quen với các loại dữ liệu cơ bản trong R. Ta cùng bắt đầu nào!
  Play Chapter Now
 2. 2

  Véc-tơ

  Trong chương tiếp theo trong khóa học này, chúng ta sẽ cùng đến thăm Vegas, tại đây bạn sẽ được học cách sử dụng vec-tơ trong R để phân tích kết quả bài bạc của bản thân! Sau khi hoàn thành chương này, bạn sẽ học được cách khởi tạo, đặt tên, lọc các yếu tố và so sánh các véc-tơ trong R.
  Play Chapter Now
 3. 3

  Ma trận

  Trong chương này, bạn sẽ được học cách sử dụng ma trận trong R. Sau khi học xong, bạn sẽ thành thạo trong việc thiết lập ma trận và biết cách thực hiện những tính toán cơ bản trong ma trận. Để minh họa cho những điều trên, bạn sẽ phân tích doanh thu bán vé của Star Wars. Chúc bạn may mắn!
  Play Chapter Now
 4. 4

  Factors

  Trong rất nhiều trường hợp, dữ liệu có giá trị nằm trong một nhóm hữu hạn các giá trị cho trước. Ví dụ, giới tính có giá trị nam hoặc nữ. Trong R, các biến có loại này được gọi là factor. Các biến factor đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phân tích dữ liệu. Do đó, chúng ta sẽ cùng học cách tạo và xử lý các biến factor trong bài giảng dưới đây.
  Play Chapter Now
 5. 5

  Data frames

  Phần lớn dữ liệu sử dụng để phân tích được lưu dưới dạng data frame. Đến cuối chương này, bạn sẽ có thể tạo được data frame, lựa chọn data frame và sắp xếp thứ tự của data frame theo biến xác định.
  Play Chapter Now
 6. 6

  Lists

  Lists, không giống như véc-tơ, có thể lưu trữ các kiểu dữ liệu khác nhau. Trong chương này, chúng ta sẽ học cách khởi tạo, đặt tên và lọc các thành phần trong list.
  Play Chapter Now
Hoang Duc Anh Headshot

Hoang Duc Anh

Anh is a data vizualizer & applied modeller, co-founder of RAnalytics.vn. He provides training in R & data analytics in Hanoi, Vietnam. His courses provide various aspects of R such as data analysis, data wrangling, data visualization, or predictive model. Anh holds a master degree in Quantitative Methods in Economics.
See More

What do other learners have to say?

I've used other sites—Coursera, Udacity, things like that—but DataCamp's been the one that I've stuck with.

Devon Edwards Joseph
Lloyds Banking Group

DataCamp is the top resource I recommend for learning data science.

Louis Maiden
Harvard Business School

DataCamp is by far my favorite website to learn from.

Ronald Bowers
Decision Science Analytics, USAA