Learn Data Skills
Beta
Andrzej Olejniczak

Andrzej Olejniczak

Lead Architect

BlueAxes, Rzut Architectural Quarterly

Technologies

DataCamp Course Completion

Take a look at all the courses I’ve completed on DataCamp.

My Work Experience

Where I've interned and worked during my career.

BLUE AXES | Jan 2021 - Present

Starszy architekt

N/A

RZUT kwartalnik architektoniczny | May 2018 - Present

Redaktor

N/A

KJK | Jan 2017 - Jan 2021

Architekt

- Przygotowanie koncepcji, projektów budowlanych i projektów wykonawczych. - Kontakt z klientami (deweloperami i najemcami) - Koordynacja procesu przygotowania formalno-prawnego inwestycji (decyzje o warunkach zabudowy, zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, decyzje - pozwolenia wodnoprawne, decyzje środowiskowe i inne postępowania administracyjne). - Koordynacja procesu projektowego na wszystkich etapach.
Show More

Biuro Architekta Miasta Łodzi | Jan 2016 - Jan 2017

Pisarz

N/A

ZAMEK Design | Jan 2016 - Oct 2016

Architekt

N/A

BZB Projekt | Oct 2015 - Jan 2016

Architekt

N/A

Fundacja Urban Forms | Jan 2015 - Jan 2015

Researcher / Animator

N/A

3D Architekci z wizją | May 2012 - Jan 2014

Asystent architekta

N/A

Iluzja Design | May 2009 - Oct 2009

Asystent architekta

N/A

My Education

Take a look at my formal education

Magister inżynier (Mgr inż.), ArchitekturaPolitechnika Łódzka | 2015
Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Humanistyczne / FilozofiaUniwersytet Łódzki | 2015
Architektura i UrbanistykaPolitechnika Gdańska | 2010

About Me

Andrzej Olejniczak

I am an architect and urban planner who after interviewing Andy Hudson-Smith from The Bartlett Centre for Advanced Spatial Analysis decided to dive into data science.

Powered by

  • Courses
  • Experience
  • Education
  • About Me
  • Create Your Data Portfolio for Free