Learn Data Skills
Beta
Andrzej Olejniczak

Andrzej Olejniczak

Lead Architect

BlueAxes, Rzut Architectural Quarterly

Technologies

My Portfolio Highlights

My New Project

Dr. Semmelweis and the Discovery of Handwashing

My New Course

Introduction to Python

My New Track

Data Scientist

Quantitative guru, enlightening the world with data-driven wisdom.

My Work

Take a look at my latest work.

course

Introduction to SQL

course

Introduction to Python

course

Intermediate Python

DataCamp Course Completion

Take a look at all the courses I’ve completed on DataCamp.

My Work Experience

Where I've interned and worked during my career.

BLUE AXES | Jan 2021 - Present

Starszy architekt

N/A

RZUT kwartalnik architektoniczny | May 2018 - Present

Redaktor

N/A

KJK | Jan 2017 - Jan 2021

Architekt

- Przygotowanie koncepcji, projektów budowlanych i projektów wykonawczych. - Kontakt z klientami (deweloperami i najemcami) - Koordynacja procesu przygotowania formalno-prawnego inwestycji (decyzje o warunkach zabudowy, zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, decyzje - pozwolenia wodnoprawne, decyzje środowiskowe i inne postępowania administracyjne). - Koordynacja procesu projektowego na wszystkich etapach.
Show More

Biuro Architekta Miasta Łodzi | Jan 2016 - Jan 2017

Pisarz

N/A

ZAMEK Design | Jan 2016 - Oct 2016

Architekt

N/A

BZB Projekt | Oct 2015 - Jan 2016

Architekt

N/A

Fundacja Urban Forms | Jan 2015 - Jan 2015

Researcher / Animator

N/A

3D Architekci z wizją | May 2012 - Jan 2014

Asystent architekta

N/A

Iluzja Design | May 2009 - Oct 2009

Asystent architekta

N/A

My Education

Take a look at my formal education

Magister inżynier (Mgr inż.), ArchitekturaPolitechnika Łódzka | 2015
Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Humanistyczne / FilozofiaUniwersytet Łódzki | 2015
Architektura i UrbanistykaPolitechnika Gdańska | 2010

About Me

Andrzej Olejniczak

I am an architect and urban planner who after interviewing Andy Hudson-Smith from The Bartlett Centre for Advanced Spatial Analysis decided to dive into data science.

Powered by

  • Work
  • Courses
  • Experience
  • Education
  • About Me
  • Create Your Data Portfolio for Free