Learn Data Skills
Beta
Elias Forsblom

Elias Forsblom

Data Scientist

Sopra Steria

Technologies

My Portfolio Highlights

My New Project

Investigating Netflix Movies and Guest Stars in The Office

My New Course

Introduction to Python

Algorithm aficionado, dancing with equations in the realm of possibilities.

My Work

Take a look at my latest work.

course

Understanding Data Visualization

course

Introduction to Python

course

Intermediate Python

DataCamp Course Completion

Take a look at all the courses I’ve completed on DataCamp.

My Work Experience

Where I've interned and worked during my career.

Sopra Steria | Aug 2022 - Present

Data Scientist

N/A

Unitalent | May 2021 - Aug 2022

Statistics consultant

Genomförde flertalet konsultuppdrag för Unitalent. Konsultuppdragen har haft fokus på insamling, bearbetning och analys av data, samt att presentera dessa analyser på ett lättförståeligt sätt.
Show More

Telia | Jan 2022 - Jul 2022

Forecasting network station alarms - An attempt to forecast network station alarms using XGBoost

N/A

Linköpings universitet | May 2021 - Sep 2021

Projektledare - Kalasmottagningen 2021

Ansvarig för att planera och genomföra Kalasmottagningen 2021, Sveriges största välkomstevenemang för nya studenter, på Linköpings universitet.

My Education

Take a look at my formal education

MSc Computer Science, Machine learningHögskolan i Halmstad | 2025
MSc Computer science, Course in Artificial Intelligence in Society  · (januariKungliga Tekniska högskolan | 2023
BSc Statistics, Statistics and dataanalysisLinköpings universitet | 2022
Pedagogik A, 30 hp Umeå universitet | 2019

About Me

Elias Forsblom

Working as a data science consultant at Sopra Steria

Powered by

  • Work
  • Courses
  • Experience
  • Education
  • About Me
  • Create Your Data Portfolio for Free