Learn Data Skills
Beta
Umut Hasanoglu

Umut Hasanoglu

Biologist/Data Scientist

Hacettepe University

Technologies

My Portfolio Highlights

My New Course

Introduction to Python

My New Workbook

RDocumentation: mtcars

Data advocate, championing the power of information for positive change.

My Work

Take a look at my latest work.

course

Introduction to R

course

Introduction to Python

DataLab

RDocumentation: mtcars

DataCamp Course Completion

Take a look at all the courses I’ve completed on DataCamp.

My Work Experience

Where I've interned and worked during my career.

Pactera EDGE | Jan 2022 - May 2022

Freelance translator

N/A

Rcp Studios | Mar 2020 - May 2022

Designer

Designing game art.

Prosessor.AI Data & Language Services | Aug 2021 - Feb 2022

Freelance Transcriber

N/A

Doğa Koruma Merkezi | Oct 2020 - Jan 2022

Biodiversity Conservation Programme Project Assistant

Biyolojik Çeşitlilik Koruma Programı Asistanı, ‘’Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi’’ asistanı (Biodiversity Conservation Programme Assistant at Nature Conservation Centre, ''Preparation, Implementation and Monitoring of Species Action Plans for Endangered Species in Turkey within the Concept of a New Methodology'' Project Assistant)
Show More

Doğa Koruma Merkezi | Jun 2018 - Sep 2018

Intern

N/A

Dorem Production | Jan 2017 - Jan 2018

Translator

N/A

My Education

Take a look at my formal education

Master's in EcologyHacettepe Üniversitesi | 2024
Önlisans, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)Anadolu Üniversitesi | 2023
Bachelor's in BiologyOrta Doğu Teknik Üniversitesi | 2020

About Me

Umut Hasanoglu

Hi! I'm a biologist. I am doing my master's degree in ecology. I am very passionate about data science and I am developing myself in both R and Python.

Powered by

  • Work
  • Courses
  • Experience
  • Education
  • About Me
  • Create Your Data Portfolio for Free