Learn Data Skills
Beta
Václav Vlček

Václav Vlček

PhD students

Charles University in Prague, Czech Republic

Technologies

My Portfolio Highlights

My New Course

Introduction to SQL

My New Track

SQL Fundamentals

Analytical pioneer, exploring uncharted territories in the world of data.

My Work

Take a look at my latest work.

course

Introduction to SQL

course

Intermediate SQL

course

Joining Data in SQL

DataCamp Course Completion

Take a look at all the courses I’ve completed on DataCamp.

My Work Experience

Where I've interned and worked during my career.

Městská část Praha 10 | Jan 2018 - Jan 2022

Zastupitel městské části Praha 10

Do 6/2022 uvolněný zastupitel. Od 5/2020 do 6/2022 předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity. Od 11/2018 do 04/2020 předseda Výboru pro sport a volnočasové aktivity. Od 11/2018 člen Finančního výboru. Od 5/2019 člen Komise majetkové a nebytových prostor. Od 11/2022 člen školské rady Základní Školy Praha 10, Gutova 39/1987, 100 00. Od 12/2018 do 3/2020 člen Komise dotační politiky. Od 11/2018 do 11/2020 místopředseda dozorčí rady PRAHA 10 - Služby, a.s.
Show More

DHL IT Services | Jun 2018 - Sep 2018

Senior Service Desk Analyst

IT support. Member of the DGFF Nordics team. Working languages: Swedish, English.

DHL IT Services | Feb 2017 - Jan 2018

Service Desk Analyst

IT support. Member of the DGFF Nordics team. Working languages: Swedish, English.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR / Chamber of Deputies of the

N/A

Parliament of the Czech Republic | Nov 2015 - Jan 2016

Stážista / Intern

Odborná stáž u poslance PSP ČR, analýzy a podklady v oblasti agendy výboru pro obranu. / Internship in an MP’s office, analyses and handouts in the area of agenda of the defense committee.

Ministerstvo dopravy České republiky / Ministry of Transport of the

N/A

Czech Republic | Jan 2013 - Nov 2013

Stážista / Intern

Stáž na Odboru kosmických technologií a navigačních systémů Ministerstva dopravy ČR. Internship at the Space Technologies and Satellite Systems Department at the Ministry of Transport of the Czech Republic. Náplň práce: analýza zájmů států, EU a nepřímo i mezinárodních vládních organizací v oblasti kosmických aktivit, její prezentace a obhajoba. Dále pak zpracování odborného článku pro Český kosmický portál – zveřejněn 7.11.2013. / Scope of employment: interest analysis of states, EU and international governmental organizations in the area of space activities. Moreover, I wrote an article for the Czech Space Portal – published November 7th, 2013.

My Education

Take a look at my formal education

Doctor of Philosophy - PhD, Mezinárodní vztahyUniverzita Karlova | 2023
Mezinárodní vztahy / International RelationsUniverzita Karlova v Praze | 2017
Allmän kursBillströmska Folkhögskolan | 2016
European AffairsLunds universitet | 2015
Bachelor's degree, Politologie a mezinárodní vztahy / Political Science and International RelationsUniverzita Karlova v Praze | 2014

About Me

Václav Vlček

PhD candidate searching for a job in data analysis.

Powered by

  • Work
  • Courses
  • Experience
  • Education
  • About Me
  • Create Your Data Portfolio for Free