Learn Data Skills
Beta
Ginovar Cannister

Ginovar Cannister

Data Analyst

Erasmus University Rotterdam | Barendrecht

Technologies

My Portfolio Highlights

My New Course

Introduction to Power BI

Quantitative chef, mixing variables and algorithms to create delectable insights.

My Work

Take a look at my latest work.

course

Introduction to Power BI

course

Data Visualization in Power BI

course

Introduction to DAX in Power BI

DataCamp Course Completion

Take a look at all the courses I’ve completed on DataCamp.

My Work Experience

Where I've interned and worked during my career.

Ministry of Finance - Directorate - General for Customs | Dec 2022 - Jul 2023

Senior Reporting Specialist

As a reporting specialist, along with colleagues within F&C, I am the linking pin between the financial administrations and the control function, and I am responsible for the reliability of the financial administrations and the reports derived from them. I am responsible for building and adjusting reports that enable financial control to fulfil its second line duties & responsibilities. Tasks and responsibilities: • Setting up a reporting model that combines realization, budget, and forecast at the decentralized level (region/department) including the associated KPIs/metrics for management purposes. • Extracting data from SAP using queries in SAP BW. • Creating information products in Power BI. • Analysing and modelling large amounts of structured and unstructured data using Star Schemas. • Participation in working groups related to the development of reports and other relevant activities. • Providing reliable financial accountability information for the preparation of quantitative/qualitative analyses and identifying deviations for Business Controllers, Concern Control, and other stakeholders. • Acting as a linking pin between Financial Administration and Business Control when necessary. Contributing to internal controls and ensuring the accuracy, completeness, and timeliness of reports, reporting on deviations from guidelines, laws, and regulations.
Show More

Vanberkel Professionals | Jan 2021 - Jul 2022

Interim Professional

Vanberkel Professionals; financial specialists in the broad public sector for interim assignments and advice. We specialize in National Government, Local Government, Housing Corporations, Healthcare, and Education. Expertise: Process Management, Regularity, (IT) Auditing, Data, Specific Internal Control, Subsidies, Regularity Accountability, Consulting, Business Control and Operations, Risk Management and Governance, Training, and Financial Advice. Our service is personal; we think in an involved manner with our clients about the right solution for their question. We ensure thorough research and a clear process in which both the client and other important stakeholders are involved. We are ready to help you safeguard your reliability in the field of figures, processes, and results. Vanberkel Professionals is known as a personal, committed, reliable, and expert partner, and moreover, a flexible and enthusiastic employer where employees feel at home. For more information: www.vbprofs.nl As an Interim Professional at Vanberkel Professionals, I fulfilled various assignments in the public and health care sector. I have further developed and expanded my passion and ambition for data-driven work.

Yacht | Sep 2019 - Aug 2020

Senior Finance Professional

N/A

CAK | Jan 2019 - Jan 2020

Financial Controller a.i. bij CAK via Yacht

Een nieuw kasstroommodel voor de Eigen Bijdrage Regelingen (Wlz, Wmo) geïntroduceerd die aansluit met de banktransacties, grootboekadministratie en de afdrachtenadministratie. Daarnaast een kasstroomprognose opgesteld om de fluctuaties in de kasstromen van opleggen, innen tot en met afdragen aan de betreffende fonds te kunnen prognosticeren. Werkzaamheden: - Kasstromen inzichtelijk maken voor Eigen Bijdrage Regelingen t.b.v. Bestuurlijke Verantwoording (BV) - Verbandscontroles opstellen tussen banktransacties, grootboekadministratie en kasstroom rapportage - Opzet kasstroommodel t.b.v. Burgerregelingen - Advies gegeven over de inrichting van de AO/IC t.b.v. betaalprocessen - Data-analyse middels bestandsvergelijkingen toegepast om een restonzekerheid te verklaren - Deelname aan PLUS-overleg om BRIC-punten op een slimme en efficiënte manier op te lossen Resultaten: Een kasstroom rapportage ontwikkelt die voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de bestuurlijke verantwoording en die inzichten verschaft om het bankverwerkingsproces nog efficiënter te laten verlopen.

Quion | Jun 2016 - Apr 2018

Controller

- Aanspreekpunt voor vragen van klanten op financieel en risk gebied; - Rapporteert tijdig, volledig en juist conform gemaakte afspraken tussen geldverstrekkers en servicer; - Ondersteuning van de Planning en Control cyclus alsmede de bewaking van de voortgang en kwaliteit hiervan; - Deelname aan financieel overleggen voor nieuwe LTO-projecten en account overleggen met klanten - Bewaking van de kwaliteit van het operationele en administratieve proces en van de rapportages; werkt nauw samen met de Business Intelligence afdeling ten behoeve van datakwaliteit van de rapportages; - Uitvoering van analyses op de hypotheekportefeuilles. Aandachtsgebieden: kredietrisico, renterisico, prepayment risico en operationeel risico; - Uitvoering van maandelijkse securitisatie transacties; - Uitvoering van rating en due diligence onderzoeken; - Inrichting op financieel vlak van de SPV’s (Special Purpose Vehicles) - ISAE 3402 controles; up-to-date houden van de control framework; - Controle en bewaking van de fundingsproces ; - SLA rapportages en rapportageregister bijwerken; - KPI rapportages opstellen en voorzien van de nodige motivering; - Controle van data-exports, balans, winst & verliesrekening, cashflow rapport; - Begeleiding en aanspreekpunt voor geldverstrekkersverantwoording (Deloitte); - Belangrijkste projecten: Insourcing kredietportefeuille (DSB Bank); Renseignering, AFM Leidraad. -Begeleiding external financial audit final review 2014-2018; -Begeleiding operational audit Quion 50 B.V.; -Business Intelligence / SQL;

Quion | Feb 2014 - Jun 2016

Financieel specialist

jaarlijkse finance rapportages voor diverse financiële instellingen welke actief zijn op de vastgoedmarkt. Bovendien was ik als portefeuillehouder verantwoordelijk voor een aantal financiële instellingen zoals BNP Paribas en Goldman Sachs. Takenpakket Deelname aan migratie, insourcing en LTO-projecten; Beheer van tussenrekeningen en application controls; Securitisatie van portefeuilles; Financiële migratie van CODA; Testcontrols t.b.v. insourcing kredietportefeuilles; Opstellen van forecasting rapportages; Coachen van accounting medewerkers (6-8 FTE). Mijlpalen Een geautomatiseerde financiële batch ontwikkelt t.b.v. een extra aflossingsproces waardoor efficiency is behaald en nieuwe diensten konden worden geintroduceerd

Quion | Feb 2006 - Jan 2014

Accounting & Reporting Specialist

Het opschonen van tussenrekeningen en herziening van werkinstructies in combinatie met test werkzaamheden nav de implementatie van een nieuw boekhoudsysteem Takenpakket Controleren van uitgevoerde betalingen (4-ogen principe); Onderhouden en controleren van rekening-courrant verhoudingen met verzekeraars; Ordenen, coderen en boeken van financiële transacties en verwerken van mutaties uit diverse grootboeken; Controleren,analyseren en oplossen van verschillen in de administratieve systemen tbv rapportages; Voortgangsbewaking tussenrekeningen. Mijlpalen Werkinstructies up-to-date; tussenrekeningen opgeschoond tbv overgang naar nieuw financieel applicatie

My Education

Take a look at my formal education

Master of Science (MSc) Economics & Business in Financial EconomicsErasmus University Rotterdam | 2010

About Me

Ginovar Cannister

I am an enthusiastic professional who is open, flexible, collegial and proactive. I have a high degree of independence, but I can also work well in a team. I am communicative, accurate and have a great adaptability.

Powered by

  • Work
  • Courses
  • Experience
  • Education
  • About Me
  • Create Your Data Portfolio for Free