Learn Data Skills
Beta

Natalia Rynkowska

Student

WSB Merito Warszawa

Technologies

My Portfolio Highlights

My New Course

Introduction to SQL

My New Workbook

Data Manipulation with pandas

Analytical daredevil, fearlessly diving into the abyss of data complexity.

My Work

Take a look at my latest work.

course

Introduction to SQL

course

Intermediate SQL

DataLab

Data Manipulation with pandas

DataCamp Course Completion

Take a look at all the courses I’ve completed on DataCamp.

My Work Experience

Where I've interned and worked during my career.

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie | Jan 2022 - May 2023

Młodszy specjalista w dziale współpracy z zagranicą

✅ Tworzenie i przedstawianie raportów w MS Excel ✅ Sprawdzanie biegłości języka angielskiego kandydatów z ponad 25 krajów ✅ Nawiązywanie współpracy z klientami zagranicznymi ✅ Zarządzanie pełnym cyklem rekrutacji i procesem rekrutacji ponad 3000 międzynarodowych kandydatów ✅ Współpraca z ambasadami w celu nadzorowania procesu skutecznego ubiegania się o wizę ✅ Utrzymywanie kontaktu z agentami międzynarodowymi ✅ Wspomaganie organizacji programu Erasmus + ✅ Przetwarzanie danych w chmurze przy użyciu Salesforce ✅ Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
Show More

My Education

Take a look at my formal education

Inżynier (Inż.), InformatykaWyższa Szkoła Bankowa w Warszawie | 2026

About Me

Computer Science student seeking an opportunity to apply skills in data analysis and visualization. Proficient in programming languages such as SQL and Python. Known for a meticulous eye for detail and ability to work collaboratively in team settings

Powered by

  • Work
  • Courses
  • Experience
  • Education
  • About Me
  • Create Your Data Portfolio for Free