Learn Data Skills
Beta
Wojtek Zięba

Wojtek Zięba

Certified

Student

UITM

Technologies

My Portfolio Highlights

My New Course

Introduction to Power BI

Data maestro, conducting the symphony of insights with analytical expertise.

My Work

Take a look at my latest work.

course

Introduction to Power BI

course

Data Visualization in Power BI

course

Introduction to DAX in Power BI

My Certifications

These are the industry credentials that I’ve earned.

Data Analyst Associate

Data Analyst Associate

DataCamp Course Completion

Take a look at all the courses I’ve completed on DataCamp.

My Work Experience

Where I've interned and worked during my career.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie | Jan 2022 - Present

Specjalista IT

1. Tworzenie i modyfikacja zapytań SQL. 2. Tworzenie i modyfikacja procedur i funkcji w PL/SQL. 3. Analiza danych. 4. Przygotowanie raportów w Power Bi. 5. Administrowanie wewnętrznymi systemami informatycznymi. 6. Administrowanie, dodawanie i edycja treści w Wordpress. 7. Rozwiązywanie obecnych zgłoszeń.
Show More

My Education

Take a look at my formal education

Magister inżynier (Mgr inż.), InformatykaWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie | 2023
Inżynier (Inż.), InformatykaWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie | 2022

Powered by

  • Work
  • Certifications
  • Courses
  • Experience
  • Education
  • Create Your Data Portfolio for Free